Hotline
+905454249244

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde, çalışanların bilgi düzeyini arttırmak ve pekiştirmek hedeflenmektedir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi; çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir.

İş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde, çalışanların bilgi düzeyini arttırmak ve pekiştirmek hedeflenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İçeriği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği tanımı,
 • Yasal Mevzuat ve İçerik (İş yasası, tüzük ve yönetmelikler)
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet, İşveren ve İşçilerin Görev ve Sorumlulukları,
 • Kaza Nedenlerinin Analizi,
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar,
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması,
 • Fiziksel Etmenler ve Termal Konfor Şartları.

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası Almalıdır?

 • Kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkes
 • İlgili bölümde okuyanlar
 • Teknikerler, teknisyenler
 • Mimarlar
 • Mühendisler
 • Departman yöneticileri
 • Tüm çalışanlar bu alanda temel eğitim almalıdır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ders İçeriği Nedir?

 • İş sağlığı ve güvenliği nedir?
 • İş sağlığı ve güvenliğinin amacı
 • İş kazası
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının nedeni
 • Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği
 • Meslek hastalığı
 • Genel sağlık
 • Acil durumlar
 • İş Hijyeni
 • Risk Yönetimi