Hotline
+905454249244

Temel İlk Yardım Eğitimi

Bu eğitim ile acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya hızlı, etkin ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

 TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi, herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamalarda bulunarak, acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya hızlı, etkin ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

 Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri YASAL DAYANAK

 

Tehlike sınıflarına göre; Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışana kadar 1 ilk yardımcı, Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı, Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı, bulundurulması zorunludur.

 EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • • Genel İlk Yardım Bilgileri,
 • • Sağlık Bakanlığı Onaylı İlk Yardım Eğitim Müfredatı,
 • • Giriş Olay Yeri Değerlendirme,
 • • Temel Yaşam Desteği (Bebek),
 • • Temel Yaşam Desteği (Çocuk Ve Yetişkin),
 • • Kanama Ve Yaralanmalarda İlk Yardım,
 • • Kırık Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım,
 • • Zehirlenmelerde İlk Yardım,
 • • Boğulmalarda İlk Yardım,
 • • Solunum Yolunda Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım,
 • • Yanık Ve Donmalarda İlk Yardım,
 • Elektrik Çarpmalarında İlk Yardım,
 • Bilinç Bozukluğu Ve Medikal Acillerde İlk Yardım,
 • Hayvan Isırma – Sokmalarında İlk Yardım,
 • Hasta, Yaralı Ve Kazazede Taşıma Teknikleri.

 

1- GENEL İLK YARDIM BİLGİLERİ:

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? İlkyardımcı kimdir?

İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir? İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir? İlkyardımcının ABC’si nedir?

2- HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir? Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?

Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir? Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir? Hasta/yaralının ikinci değerlensirmesi nasıl olmalıdır? Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?

Olay yerinin değerlendirlmesinde yapılacak işler nelerdir?

3- SOLUNUM YOLU TIKANIKLIĞI

Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich menevrası nasıl uygulanır?

4- KANAMALARDA İLKYARDIM:

Kanama nedir?

Kaç çeşit kanama vardır?

Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir? Şok nedir?

Kaç çeşit şok vardır? Şok belirtileri nelerdir?

Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir? Şok pozisyonu nasıl verilir?

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM:

Yara nedir?

Kaç çeşit yara vardır?

Yaraların ortak belirtileri nelerdir? Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır? Ciddi yaralanmalar nelerdir?

Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir? Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?

Delici karın yaralamalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir? Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir? Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

6- YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMALARINDA İLKYARDIM:

Yanık nedir?

Kaç çeşit yanık vardır?

Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir? Yanıklar nasıl derecelndirilir?

Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?

Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir? Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır? Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?

Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır? Donuk belirtileri nelerdir?

Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?

7- KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLK YARDIM:

Kırık nedir?

Kaç çeşit kırık vardır? Kırık belirtileri nelerdir?

Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir? Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Burkulma nedir?

Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır? Çıkık nedir?

Çıkık belirtileri nelerdir?

Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kırık çıkık ve buruklarda tespit nasıl olmalıdır?

Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Tespit yöntemleri nelerdir?

8- BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM:

Bilinç kaybı nedir?

Bilinç kaybı nedenleri nelerdir? Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?

Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir? Havale nedir?

Havale nedenleri nelerdir?

Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir? Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?

Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır? Sara krizi (Epilepsi) nedir?

Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır? Kan şekeri düşüklüğü nedir?

Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?

Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?

Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?

Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır? Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?

Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir? Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?

9- ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM:

Zehirlenme nedir?

Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?

Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır? Sindirim yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır? Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Zehirlenmelerde genel ilkyardım nelerdir?

10- HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

Hayvan ısırmaları neden önemlidir?

Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?

Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?

Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?

Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

11- GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI SİCİM KAÇMASINDA İLKYARDIM

Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır? Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır? Buruna Yabancı cisim kaçmasında ilkyardım Nasıl olmalıdır

12- BOĞULMALARDA İLKYARDIM

Boğulma nedir?

Boğulma nedenleri nelerdir?

Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?

Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

Eğitime Kimler Katılabilir?

 

Hayat kurtarmak isteyen, sorumluluk sahibi herkes ilk yardım eğitimi alabilir.

İlk yardım eğitimlerine katılabilmek için adayların 18 yaşını doldurmuş ve en az ilkokul mezunu olması koşulu, İlk Yardım Yönetmeliği'nde belirtilmiştir.

18 yaş sınırına göre ilk yardımcı adaylarının reşit yani ergin olması gerekmektedir. En az ilkokul mezunu olma şartı ise adayların okuma yazmasının olması gerektiğindendir.

 • • Günümüzde anne babalar çocukları için ilk yardım eğitimi almak istemektedirler.
 • • Okullarda öğretmenler, öğrencileri için ilk yardım eğitimi almaktadır.
 • • Spor dallarında profesyonel olarak antrenörlük yapanlar, sporcular ve spor eğitmenleri yaşanabilecek kazalarda ilk yardım uygulamaktadırlar.
 • • Ambulans şoförlerine ilkyardım eğitimi alma zorunluluğu getirilmiştir.
 • • İşyerlerinde, işverenler mevzuat gereği belirli sayıda çalışanlarına ilk yardım eğitimi aldırmaktadır.