Hotline
+905454249244

Uzman Kalite Yöneticiliği Eğitimi

Başarılı bir kalite yönetimi; kurum ve kuruluşların stratejik planlama, pazarlama, ürün planlama, ürün tasarımı, üretim gibi süreçlerini en doğru, en efektif ve en etkin şekilde planlamasını, uygulanmasını, uygulama ardından performanslarının izlenmesini sağlar.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Uzaktan Uzman Kalite Yöneticiliği Eğitimi Size Ne Öğretir?

Ürün ve hizmetlerin süreçlerini ve kalitesini belirlemek
Ürün ve hizmetleri ölçmek
Ürün ve hizmetleri sürekli iyileştirmek

Kurum ve kuruluşların kalite yönetim faaliyetlerini planlamak, uygulamak Online Kalite Yöneticiliği Eğitimi Hangi Konuları Kapsar?

Kalite yöneticilerinin sahip olması gereken yetkinlikler
Kalite yöneticilerinin görevleri
Kalite yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu standart bilgiler
Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimi
Tedarikçi denetimi
Süreç denetimi
Ürün denetimi
Kurum faaliyetlerinin performanslarının izlenmesi
Ürün ve süreçlerin yönetiminin planlanması
Kontrol sistemlerin tasarlanması, uygulama ve geliştirilmesi
Kalite yöneticileri için özel kalite geliştirme araç ve teknikleri
Kalite ve kontrol faaliyetlerine yönelik teknikler
Online Uzman Kalite Yöneticiliği Eğitimi Aldığınızda;
Uluslararası geçerli ICCW sertifikası sahibi olursunuz.
Kalite Müdürü ve Yöneticisi olarak kurum ve kuruluşlarda görev alabilirsiniz.
Bulunduğunuz ya da size ait şirket ile ilgili olarak vizyon sahibi olursunuz.
Şirketiniz için kontrol planı hazırlayabilirsiniz.
Kalite araç ve teknikleriyle ölçüm yapmayı öğrenirsiniz.
Problem çözme beceriniz artar.
Takım olabilmenin koşullarını öğrenirsiniz.
Kolaylıkla rapor hazırlayabilir ve sunabilirsiniz.
mask

Kimler Uzman Kalite Yöneticiliği Eğitimine Katılmalı?

Şirketlerde Kalite Departmanlarında görev yapanlar
Kendi şirketlerini ürün ve hizmet anlamında geliştirmek isteyenler
Meslek hayatlarına Kalite Mühendisi olarak başlamak ya da devam etmek isteyenler
Kalite konusunda kendini geliştirmek isteyenler
Çağdaş kalite yönetimi tekniklerini öğrenmek isteyenler
Lise, teknik lise, üniversite, yüksek lisans, doktora mezunları/ öğrenciler
İş hayatında başarılı olmak ve yükselmek isteyen mühendisler
Ekiplerini daha etkili yönetmek isteyen takım liderleri, yöneticiler ve patronlar
Kariyer basamaklarında hızlıca yükselmek isteyen öğrenciler ve yeni mezunlar
Öğretmenler
Eğitmenler ve iş hayatında Kalite Yönetim Sistemlerini öğrenmek, Kalite Yönetim Sistemleri uygulayıcısı olmak isteyenler
Kalite Yönetim Departmanlarında teknik personel olarak çalışmak isteyenler
Kalite mühendisi olarak yetkinlik sınırları doğrultusunda hizmet ve üretim sektörlerinde kalite bilinci ile iş bulmak isteyen herkesin alması gereken bir eğitimdir.
mask

Uzaktan Uzman Kalite Yöneticiliği Eğitiminin İçeriği Nedir?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi
SPC Proses İlkeleri
KAİZEN Sürekli İyileştirme Metodu
5S Temizlik&Tertip&Düzen
PPAP Üretim Parçası Onay Prosesi
APQP İleri Ürün Kalite Planlaması
FMEA Hata Türleri Ve Etkileri Analizi
G8D Problem Çözme Ve Çağdaş Kalite Teknikleri
Kontrol Planı Hazırlama
Yalın Üretim
Yalın Yönetim
Zaman Yönetimi
Takım Yönetimi
Karar Verme
Süreç Ve Dökümantasyon Yönetimi
Ürün Ve Süreç Tasarımında Kalite
Kalite Kültürü Ve İletişimi