Hotline
+905454249244

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin eğitimi programının temel amacı; hali hazırda eğitim veren, eğitim vermek isteyen, mesleki veya eğitim sürecinin içinde eğitmenlik rolü üstlenecek olan eğitmen adaylarına bilgi, beceri ve bakış açısı kazandırmaktır.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

 EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimin Amacı:

Eğitimci olma yolunda alacağınız nitelikli her eğitim sizi daha da iyiye taşır.

Eğiticinin eğitimi programının temel amacı; hali hazırda eğitim veren, eğitim vermek isteyen, mesleki veya eğitim sürecinin içinde eğitmenlik rolü üstlenecek olan eğitmen adaylarına bilgi, beceri ve bakış açısı kazandırmaktır. Aynı zamanda grup ve birebir öğretim yöntemlerinin, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin öğretilmesini ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesini amaçlar.

Başarılı eğitimin temelinde etkili iletişimin yattığı vurgulanarak, eğitimcinin sahip olması gereken özellikler, öneriler, eğitime nasıl hazırlanılacağı, eğitimin uygulanışı, yönetim ve değerlendirilmesi ile eğiticilerin bilmeleri gereken beceri ve metodoloji öğretilecektir.

 

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programına Kimler Katılabilir?

 • Topluluk önünde sunum yapan , eğitim veren ve işini daha profesyonel yapmak isteyenler,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyenler
 • İşletmelerin eğitim öğretim departmanlarında çalışan ya da çalışmak isteyenler,
 • Uzun yıllar eğitimci olmasına rağmen yeniliklere ve değişimlere ayak uydurmak isteyenler,
 • Başta eğitim fakülteleri öğrencileri olmak üzere tüm öğrenciler,
 • İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları),
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanı yetiştiren eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmak isteyenler,
 • Hizmet içi eğitim veren yönetici konumunda bulunan kişiler,
 • Sunum yapmak zorunda olan çalışanlar,
 • İşyeri hekimliği yapmak isteyen doktorlar,
 • Eğitim kurumlarında eğitici kadrosunda bulunanlar,
 • Eğitici olarak görev yapanlar,
 • Eğitici olarak görev yapmak isteyenler,
 • İşletmelerde personele eğitim veren eğitmenler,
 • Sağlık eğitimi vermek isteyen Hemşireler,
 • Teknik Personeller (İSG İşbaşı eğitimleri ve oryantasyon eğitimleri),
 • Kalite Sistem Yöneticileri (Kalite Yönetim Sistemlerinin şirket içinde uygulayıcılarının vermek zorunda oldukları eğitimler için),
 • Öğretmenler,
 • Kamu kurumlarının eğitim birimlerinde çalışan tüm personel,
 • Eğitici becerilerini geliştirmek ve sertifika almak isteyenler.
 • Yeteneklerine ve bilgisine güvenen kendisini daha da geliştirerek başarılı bir eğitici olmak isteyen herkes bu eğitim programına katılabilir.

 

Ders İçeriği :

Eğitim ve eğitici kavramları

Etkili iletişim teknikleri

İletişim türleri ve işlevleri

İletişimde liderlik ve motivasyon

Empati , sempati ilişkisi

İyi bir konuşmacının özellikleri

Beden dili kullanımı

Ben dili – Sen dili kullanımı

Etkili sunum teknikleri

Metin, resim, grafik, ses, renk ve tasarım özellikleri

Sunum becerileri geliştirme

Öğrenme ve öğrenim süreçleri

Öğrenmeyi etkileyen faktörler

Öğretim yöntem ve teknikleri

Müzakere, beyin fırtınası, yaratıcılık ve grup çalışması

Ölçme ve değerlendirme

Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve yöntemleri

Geleneksel ve yeni değerlendirme yaklaşımları

Eğitim yönetimi ve planlanması

Sınıf yönetimi

Zaman yönetimi

Stres yönetimi

İstenmeyen davranış yönetimi

Program geliştirme

Etkin eğitim programı tasarlama

Yetişkin eğitimi

Yetişkin eğitiminin özellikleri ve eğitim ihtiyacı analizi

Yetişkin öğrenme teorileri