Hotline
+905454249244

Yönetici Sekreterliği Eğitimi

Zaman yönetimi ve planlaması uygulamasına hakim olmalarını, karar verme ve problem çözme yeteneği kazanmalarını sağlamaktır.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Küresel dünyada kurumsal ofis yapıları gitgide daha çok birbirine benziyor ve dünyanın en gelişmiş kuruluşlarında uygulanan ofis yönetim sistemleri diğer organizasyonlar bünyesinde de yapılanmaya başlıyor.

Farklı sektörlerde yönetici sekreteri olarak çalışanlar ve bu alanda çalışmayı hedefleyenler için başarılı bir kariyer edinmek, hatta bir üst basamağa çıkmak için modern iş yaşamının gerekleri konusunda bilgi sahibi olma gerekliliği tartışılmaz. 

Eğitimlerimize katılan Yönetici sekreteri ve adayları bilgi ve becerilerini geliştirerek, daha profesyonel bir mesleki yaklaşımla performanslarını maksimize etme ve önlerinde yeni imkanlar açma şansına sahip oluyor.

Eğitimlerimiz sonunda geliştirdikleri kişisel performanslarını başarılı biçimde çalıştıkları kurumun vizyon ve hedefleriyle uyumlu hale getiren öğrencilerimiz, önlerinde yükselen kariyer basamaklarını güvenle tırmanmaya başlayacaklardır.


Yönetici Sekreterliği Eğitiminin Amacı;

•    Katılımcıların iletişim yeteneklerini maksimum seviyeye çıkarmalarını,
•    Yazılı iletişim teknikleri, raporlama, dosyalama sistemlerini kavramalarını,
•    Zaman yönetimi ve planlaması uygulamasına hakim olmalarını, karar verme ve problem çözme yeteneği kazanmalarını,
•    Beden dili uygulamalarını geliştirmelerini,
•    Profesyonel anlamda kendilerini geliştirerek yeni davranış becerileri kazanmalarını,
•    Protokol ve görgü kurallarını öğrenmelerini,
Toplantılar düzenleme ve yönetme becerisini kazanmalarını sağlamaktır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

İlgili bölüm çalışanları/mezunları ve ilgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler ve kariyerine bu alanda yön vermek isteyen herkes sertifikalı eğitim programına katılabilir.