Hotline
+905454249244

Otizm Eğitici Eğitimi

Eğitimde katılımcılara en yeni eğitim metotları dünya standartlarında, en kapsamlı şekilde, bol görseller ve materyalleriyle aktarılacaktır.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

OTİZM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Eğitim Programının Amacı; bireylere çeşitli öğrenme ortamları ve olağan koşullarda gerekli becerilerin nasıl öğretilebileceğini, birey ve çevresi için olumlu sonuçlar doğuracak durumlarda nasıl hareket edilebileceğini kazandırmaktır. Eğitimde katılımcılara en yeni eğitim metotları dünya standartlarında, en kapsamlı şekilde, bol görseller ve materyalleriyle aktarılacaktır.

Eğitime Katılan Uzmanlara;

  • Otizmin tanılanması için gereken kriterler ve sınıflandırma
  • Otisitik tanısı konmuş bireylerin gelişimsel özellikleri
  • Otistik bireylerde gözlenebilen davranışlar
  • Otistik bireylerin eğitim program ve stratejileri
  • Otistik bireyler için geliştirilmiş özel eğitim modelleri ve örnekleri
  • Otistik bireylerin ailelerinin yapıları ve eğitimsel işlevleri
  • Otizm eğitiminde okul-aile işbirliği ve önemi
  • Otistiklerin eğitimi için okul-aile-çocuk bağlamında uygulanması gereken stratejiler hakkında güncel ve bilimsel bilgilerin aktarılması ve uygulama yeterliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Eğitim İçeriği;

Eğitimde etkili bir öğretim programı geliştirmeye, bilimsel dayanaklı güncel etkili öğretim metotlarına ve zorlayıcı davranışları değiştirme uygulamalarına odaklanılacaktır.

    - Otizmin Tarihçesi

    - Otizmin tanılanması için gereken kriterler ve sınıflandırma

    - Otistik tanısı konmuş bireylerin gelişimsel özellikleri

    - Osb'li bireyin gelişimini takip etmenin önemi

    - Otistik bireylerde gözlenebilen davranışlar

    - Otistik bireylerin Eğitim Program ve Stratejileri

    - Otistik bireyler için geliştirilmiş özel eğitim modelleri ve örnek işlevleri